TaiIgXJHhPfRcBA
Carta - 30 hari yang lalu: 592°
Beginner - Carta: 9672°
Level: 0

Pemain Lain
SedestoCarta: 270° yrivAkjVaYEZlcnCarta: 11706° alderossiCarta: 2518°