0R8 0R8
Kaosrio
Підписників: 25

Pc white Завантажити External link
https://drive.google.com/file/d/1s38mEHn2ecT2ZULg_y0NBGmlgtqsM9lB/view
Flag
Pc white Завантажити External link
https://drive.google.com/file/d/1s38mEHn2ecT2ZULg_y0NBGmlgtqsM9lB/view
Flag

Що нового Feed Rss 0R8

2020-05-26
Devlog12 is out

2020-04-28
Devlog 11

2020-04-28
Devlog 10

2019-11-30
Ḓ̵̽ȩ̵̄v̷̰͛l̶̲̊ò̸̦g̴̤̚ ̴͓͑#̴͎͛0̴̱͗9̵̲̓

2019-11-30
Devlog 08:

2019-09-09
0R8 Devlog 07:

2019-09-09
Hey, sorry for not posting updates in a while, it seems like i didn't get any notifications on here so i thought people stopped playing the game although it seems like there are more people than ever!anyways here Devlog 06:

2019-05-01
0R8 Devlog 05:

2019-04-29
0R8 Devlog 04:

2019-03-06
0R8 Devlog

2019-03-03
0R8 Devlog 02:

2019-03-01
Indie Devlog 01
i'm gonna be linking the indie devlog episode on here over time!

Рекомендовано :
Грати Super Jelly Blaster
Завантажити Super Jelly Blaster
Грати Dala Bois
ГратиГрати Dala Bois Online
Грати Up To Space!
Завантажити Up To Space!
Грати Ayo The Clown
Завантажити Ayo The Clown
Грати Color Invaders
Завантажити Color Invaders
Грати The Mimic
Завантажити The Mimic