Insane Decay of Mind Insane Decay of Mind GoPio
ผู้เล่น: 510
Subscribers: 7

Pc white Osx white ดาวน์โหลดเกม External link
http://gomanga.altervista.org/setups/tss/tss_setup.exe
Flag
Pc white Osx white ดาวน์โหลดเกม External link
http://gomanga.altervista.org/setups/tss/tss_setup.exe
Flag

Comments 4

Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
RealTidus (เลเวล 13) 2021-04-29
broken link. can you fix it?
Staff ยืนยันแล้ว (เลเวล 16) 2016-10-12
Quoted in the post about the indie horror games on the blog : http://theindiexpo.blogspot.com/2016/10/top-8-horror-indie-games.html
Reim (เลเวล 6) 2016-08-03
I hate this jumpscared games XD
Fellowplayer (เลเวล 23) 2016-08-02
I completed a video of this demo. I think it is a little dark and a flashlight would help but apart from that I would like to see the full game. Gameplay link is below:
YouTube: Fellowplayer

YouTube Gameplay
ไฮไลท์
เล่น Color Invaders
ดาวน์โหลด Color Invaders
เล่น Seeder
เล่นออนไลน์เล่น Seeder
เล่น Maze
เล่นออนไลน์เล่น Maze
เล่น The Evolution of Trust
เล่นออนไลน์เล่น The Evolution of Trust
เล่น Fall and Roll
ดาวน์โหลด Fall and Roll
เล่น Super Pixner
ดาวน์โหลด Super Pixner