วิดีโอ Lazr Cyberpunk Platformer วิดีโอ

Lazr Cyberpunk Platformer

940 ผู้เล่น - 79 Subscribers Subscribers
Lazr is a physics based 2d platformer with cloth simulations, set in a cyberpunk city called Alpha City One. Difficult, acrobatic platforming awaits the brave souls who dare to take control of Lazr - a fusion powered killer android capable of firing high intensity laser beams from her eyes.
ภาษา: English  
News: 74
Lazr Devlog #80 Mission 13: The Recyc Center In this update we'll take a look at levels 73-78, a new magnet boss fight, and upgrades to fire, smoke, weather, spatter, trash, glass shards, and more. Finally we'll explore new band practice spaces. https://youtu.be/CM5Q7GR1HI0?si=25MYGlebF22LNAyN
Lazr Cyberpunk Platformer
Lazr Cyberpunk Platformer
Lazr Cyberpunk Platformer
Lazr Cyberpunk Platformer
Lazr Cyberpunk Platformer
Lazr Cyberpunk Platformer
Comments 26
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Marco Sacchetti (เลเวล 14) 2022-07-06
Ogni volta che passo qui vedo sviluppi e miglioramenti incredibili. Seguo anche i tuoi devlog! Complimenti, stai creando un gioco davvero pazzesco!
Gale (เลเวล 5) 2021-09-06
the work behind this cyberpunk game is amazing. the pixel art mixed with the neon effects and the most fluid moviments that I never seen, made a great indie game. You will be famous. it is sure.
Trix (เลเวล 4) 2021-07-08
Finnally a new update! Great!
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่น Simple Quiz
ดาวน์โหลดเกม Simple Quiz
เล่น Shapeshift
ดาวน์โหลดเกม Shapeshift
เล่น ARPG-"class selector" mod
เล่นเล่น ARPG-"class selector" mod Online
เล่น BrainSport
ดาวน์โหลดเกม BrainSport
เล่น la 2a torre manel
เล่นเล่น la 2a torre manel Online
เล่น The Cubed Mafia
ดาวน์โหลดเกม The Cubed Mafia