Punkter och nivåer

Indiexpo har ett system med punkter och nivåer. Antalet poäng du får beror på den specifika åtgärder du tar. Tabellen punkterna nedan sammanfattar punktvärden för olika åtgärder.

Poäng Tabell


Nedladdningsbart Spel = +1 Points
Vote = +5 Points
follow = +20 Points
Posta en kommentar = +20 Points
Bricka = +20 Points
Ladda up Spel = +25 Points

Nivåer Level

Nivåerna är ett annat sätt att hålla koll på hur aktiv du (och andra) har varit. Ju fler poäng du samlar, desto högre nivå. Indiexpo känner igen din nivå prestationer med vår speciella märke tacka dig.

Pointsandlevels