Komentárov 2

Pomocník Formátovania 380
gamefive Overené (Level 15) 2020-11-24
수고하셨습니다. HP를 회복해주는 아이템, HP가 0이 되면 새로 시작, 깃발에 도착하면 게임종료 화면 등이 있으면 더 재미 있는 게임이 될거 같습니다. 잘 만드셨습니다.
lucyinthespace (Level 15) 2020-11-22
Screenshots, please
Odporúčané
Hrať Puzzled Knight
HraťHrať Puzzled Knight Online
Hrať Trampled Flower
Stiahnuť Trampled Flower
Hrať Koobyky
HraťHrať Koobyky Online
Hrať The Seventh Door
Stiahnuť The Seventh Door
Hrať Grey and Green
Stiahnuť Grey and Green
Hrať Sewed
HraťHrať Sewed Online
Play Online Games