Sottoterra Adventure Sottoterra Adventure Dr.Zoom
بازیکن ها: 492
دنبال کننده ها: 1

Pc white بارگیری External link
http://www.mediafire.com/?cw5xd2y5j10a55s
Flag
Pc white بارگیری External link
http://www.mediafire.com/?cw5xd2y5j10a55s
Flag

نظر 4

Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
Philosophia (مرحله 7) 2011-08-14
Gioco molto carino e divertente. <br />Ottimo per passarci una mezz'oretta. <br />SCARICATELO!
AnnoyedGrunt (مرحله 7) 2011-08-04
Beh i minigiochi presenti in questo gioco sono molto semplici ma spesso utili (chi non ha mai usato il sistema di pietre su pulsanti?), un nuovo utente di rpg maker potrebbe imparare a farli giocando e poi guardando "dentro" il progetto :)
DrZoom (مرحله 5) 2011-08-02
Grazie! L'idea dello scopo didattico mi lusinga e mi incuriosisce molto! Cosa intendi di preciso? <br />
AnnoyedGrunt (مرحله 7) 2011-08-02
Gioco corto (forse un pò troppo :| poker face) però con alcuni buoni minigiochi. <br />Potrebbe essere usato a scopo didattico :)
توصیه می‌شود
بازی کنید MucciBros2
بارگیری MucciBros2
بازی کنید Space Shift
بارگیری Space Shift
بازی کنید Puzzle of dots "BETA(β)"
بازی کنیدبازی کنید Puzzle of dots "BETA(β)" Online
بازی کنید Wild Rage prima saga
بارگیری Wild Rage prima saga
بازی کنید Artisio: Il punto di Fuga
indiepadبازی کنید Artisio: Il punto di Fuga with the indiepad
بازی کنید LevitActioN
بارگیری LevitActioN