نظر 4

Formatting Help Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
Jonathan Fish (مرحله 16) 2016-08-17
page not found D: ti prego, potresti sistemare il gioco ?! Vorrei tanto tanto tanto provarlo !!!! Sembra eccezionale dagli screen !! ma era caricato su megaupload T_T
Vegas46 (مرحله 6) 2012-11-24
Ciao, sono Vegas46 creatore del titolo in questione, purtroppo il gioco non verrà finito, risale a tanti anni fa e ho perso il progetto tra format e pc nuovi :( <br /> <br />@Gatsu87 <br />Some resources are original (looks like the characters and other elements) but not all ;)
Gatsu87 (مرحله 14) 2012-10-13
Are the resuorces original ? <br />Where are they from ?
Marius (مرحله 14) 2012-01-02
Questo gioco è davvero fatto molto bene !! <br />Non verrà proseguita la demo ? <br />Sarebbe bello fare una storia super riassuntiva di tutti gli eventi e seguire la storia del manga fino a dove è arrivata ora ! <br />Ne uscirebbe una cosa grandiosa !
توصیه می‌شود
بازی کنید Empires
بارگیری Empires
بازی کنید On The Road
بارگیری On The Road
بازی کنید Drant
بارگیری Drant
بازی کنید REUNITE:An Epic Tale Of F
بارگیری REUNITE:An Epic Tale Of F
بازی کنید A Regular monday
بازی کنیدبازی کنید A Regular monday Online
بازی کنید Awakener
بارگیری Awakener